Database Error
Message:Could not connect to server: sql7.dnsserver.eu.
MySQL Error:Access denied for user 'db39844xprihl'@'81.2.216.141' (using password: YES)
Date:Tuesday, March 20, 2018 at 10:21:10 AM
Script:/prihlaska.php
Database Error
Message:Could not open database: db39844xprihl.
MySQL Error:Access denied for user 'db39844xprihl'@'81.2.216.141' (using password: YES)
Date:Tuesday, March 20, 2018 at 10:21:10 AM
Script:/prihlaska.php
Database Error
Message:MySQL Query fail: SET NAMES 'utf8'
MySQL Error:Access denied for user 'db39844xprihl'@'81.2.216.141' (using password: YES)
Date:Tuesday, March 20, 2018 at 10:21:10 AM
Script:/prihlaska.php
Database Error
Message:MySQL Query fail: SELECT * FROM spojka WHERE CONVERT( `spojka`.`sid` USING utf8 ) ='onkqjangf0974oksq6havlvsh5'
MySQL Error:Access denied for user 'db39844xprihl'@'81.2.216.141' (using password: YES)
Date:Tuesday, March 20, 2018 at 10:21:10 AM
Script:/prihlaska.php
Database Error
Message:MySQL Query fail: SELECT * FROM spojka WHERE CONVERT( `spojka`.`sid` USING utf8 ) ='onkqjangf0974oksq6havlvsh5'
MySQL Error:Access denied for user 'db39844xprihl'@'81.2.216.141' (using password: YES)
Date:Tuesday, March 20, 2018 at 10:21:10 AM
Script:/prihlaska.php
Database Error
Message:MySQL Query fail: SELECT MAX(id) FROM udaje
MySQL Error:Access denied for user 'db39844xprihl'@'81.2.216.141' (using password: YES)
Date:Tuesday, March 20, 2018 at 10:21:10 AM
Script:/prihlaska.php
Database Error
Message:MySQL Query fail: INSERT INTO `spojka` (`sid`, `ip`, `pcp`) VALUES ('', '', '');
MySQL Error:Access denied for user 'db39844xprihl'@'81.2.216.141' (using password: YES)
Date:Tuesday, March 20, 2018 at 10:21:10 AM
Script:/prihlaska.php
Database Error
Message:MySQL Query fail: INSERT INTO `udaje` () VALUES ();
MySQL Error:Access denied for user 'db39844xprihl'@'81.2.216.141' (using password: YES)
Date:Tuesday, March 20, 2018 at 10:21:10 AM
Script:/prihlaska.php
Elektronická prihláška na vzdelávanie

Prihláška na vzdelávanie

Milé kolegyne, vážení kolegovia!

Dostávate do rúk akreditovaný vzdelávací program Metodicko-pedagogického centra (MPC) Inovačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov škôl v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít.


Ako postupovať

Prihlášky je potrebné odovzdať okrem papierovej formy aj elektronicky, čo je možné priamo na týchto stránkach. Keď svoju prihlášku vyplníte, budete si ju môcť uložiť alebo vytlačiť. Vytlačenú prihlášku je potrebné podpísať (vami aj riaditeľom vašej školy), a poslať na našu adresu. Bez papierovej verzie prihlášky vás nemôžeme zaradiť do vzdelávania.

Každá prihláška má svoje vlastné, unikátne číslo pod ktorým je vedená. Tá vaša súčasná má číslo . Ak nám chcete poslať viac ako 1 prihlášku na vzdelávanie, skontrolujte si prosím, či majú rozdielne čísla, inak sa elektronicky prihlásite len na 1 program. Stránky vám v kroku 4 umožnia podať ľubovoľné množstvo prihlášok s rôznymi číslami, pričom nebudete musieť vypisovať svoje osobné údaje viac krát. Ak vypĺňate zo školy, dbajte prosím aj na to, aby ste po skončení práce na vašej prihláške, po tom ako ju vytlačíte, klikli na "prajem si ukončiť prácu na svojej prihláške", čím zabránite tomu, aby na tom istom počítači niekto "opravil" vašu prihlášku na svoje meno. Po korektnom ukončení vám už do nej nikto omylom nezasiahne.
Database Error
Message:Connection close failed.
MySQL Error:Access denied for user 'db39844xprihl'@'81.2.216.141' (using password: YES)
Date:Tuesday, March 20, 2018 at 10:21:10 AM
Script:/prihlaska.php